Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008

Lisa 1 Laste toiduenergia- ja toiteainetevajadus ööpäevas
Lisa 2 Koolieast nooremate laste toiduenergia- ja toiteainetevajadused vanuserühmade kaupa ööpäevas ning koolieelse lasteasutuse sõime- ja lasteaiarühmas
Lisa 3 Laste ööpäevane toiduenergia- ja toiteainetevajadus kooliastmete kaupa
Lisa 4 Koolilõuna toiduenergia- ja toiteainetesisaldus
Lisa 5 Koolieine toiduenergia- ja toiteainetesisaldus